Početna | - Izdvojeno | 2.HMNL-istok | Plenum klubova ukazao na probleme natjecanja

2.HMNL-istok | Plenum klubova ukazao na probleme natjecanja

Dana 04.05.2017.godine u Slavonskom Brodu održan je Plenum klubova 2.HMNL-istok. Plenum je inicirao Mario Holik, predsjednik MNK Brod, a ovih smo dana obaviješteni o zbivanjima na Plenumu, kao i o svim zaključcima. “Plenum za budućnost 2.HMNL-istok” održan je u sportskoj dvorani “Vijuš” u Slavonskom Brodu, a u nastavku Vam donosimo zapisnik s Plenuma iz kojeg možete isčitati sve zaključke i prijedloge klubova.

————————————————————————————————————————————-

KLUBOVI 2. HMNL – SKUPINA „ISTOK“

NATJECATELJSKA GODINA 2016./2017.

SLAVONSKI BROD, 04.05.2017.

 

ZAPISNIK

sa Plenuma klubova 2. HMNL – Istok održanog dana 04.05.2017. godine (četvrtak), u Športskoj dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu (ulica Stanka Vraza 2/a) s početkom u 19,30 sati.
Sastavni dio ovog zapisnika čini vlastoručno potpisana evidencija nazočnih predstavnika klubova koji se natječu u 2. HMNL – Istok te su isti donosili odluke i prijedloge kao i potpisana odluka nazočnih klubova da se plenum održi s donesenim dnevnim redom na Plenumu.
Također vođena je evidencija gostiju na Plenumu koji nisu mogli donositi odluke i prijedloge te evidencija predstavnika vodstva natjecanja.
Početak Plenuma je kasnio 20 minuta iz opravdanih razloga te je utvrđeno da nitko od vodstva natjecanja nije prisutan. Predloženo je da u tom slučaju voditelj sjednice bude inicijator Plenuma, predsjednik MNK Brod, Mario Holik te je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Nakon odluke o voditelju sjednice isti je ustvrdio da postoji kvorum te je predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen, a on je sljedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje plenuma i verifikacija broja klubova,
2. Problematika 2. HMNL – Istok,
3. Donošenje prijedloga Komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku prema članku 31. Statuta HNS-a,
4. Zajedničko priopćenje klubova 2. HMNL – Istok Komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja lige,
5. Različito.

1. Otvaranje plenuma i verifikacija broja klubova

Plenum je otvorio Mario Holik, pozdravio prisutne te nakon verifikacije prisutnih predstavnika klubova ustvrdio da je na plenumu nazočno sedam (7) od osam (8) klubova koji se natječu u 2. HMNL – Istok. Dva kluba su priložila punomoć koju im je ovjerila pravomoćna osoba za potpisivanje i ovjeru u klubu, a to su MNK Našice i MNK Mala Mljekara, Valpovo. U ostalim slučajevima na Plenumu su nazočili predsjednici, dopredsjednici ili tajnici klubova. Predstavnik MNK Vinkovci opravdao je svoj izostanak, dok je od vodstva lige svoj izostanak opravdao disciplinski sudac Igor Kokanović. Povjerenik lige se nije javio.
Nakon verifikacije predstavnika klubova predloženi su: zapisničar Mladen Crnaić (MNK Aurelia), i ovjerovitelji zapisnika Tomislav Vlaović (MNK NG) i Hrvoje Wdovjak (MNK Moby Dick). Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

2. Problematika 2. HMNL – Istok

Sastanak je sazvan na inicijativu klubova kako bi se raspravilo o problemima s kojima se susreću klubovi u regiji Istok. Svoje probleme, koji su po mnogočemu zajednički svima iznosili su klubovi jedan za drugim, a zaključno oni su sljedeći:

 • neadekvatno vođenje i upravljanje natjecanjem,
 • loša komunikacija međusobno između predstavnika vodstva lige (Povjerenika za natjecanje, Disciplinskog sudca i Povjerenika za određivanje sudaca), a primjeri toga su:
 1. o poslani sudci u krivo vrijeme na nekoliko utakmica,
 2. delegati često nisu obaviješteni o terminu utakmica,
 3. disciplinske odluke nisu se prilagale uz glasnik,
 4. zapisnici s utakmica nisu dostavljani disciplinskom sudcu stoga mnoge disciplinske odluke nisu ni donesene,
 5. glasnik rijetko kada izlazio (svako 3. ili 4. kolo na traženje klubova),
 6. nerijetko krivo upisivani podatci u COMET vezano za utakmice,
 • loša komunikacija povjerenika lige s klubovima
 • informacije iz HNS-a i Komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku nisu dolazile do klubova,
 • prvi Plenum klubova sazvan prekasno, a informacije o novom povjereniku dobivene tek nekoliko dana prije sazivanja plenuma,
 • održano još dva Plenuma koji su sazivani tek nekoliko dana prije samog održavanja te je očekivano odaziv na Plenume bio loš (osim prvog),
 • ni jedan zapisnik sa plenuma nije napisan, pa stoga ni dostavljen klubovima,
 • izvlačenje parova za mladež (juniore i kadete) nije održan javno,
 • završne glasnike za juniore i kadete dobili tek nakon stupanja u kontakt s tajnikom Komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku,
 • pogrešno u glasniku upisan redoslijed na kadetskom natjecanju,
 • nije vođeno računa o kalendaru natjecanja pa je tako kup regije kasnio skoro mjesec dana,
 • u globalu loše suđenje na utakmicama te se po pitanju sudaca tj. njihovom broju ništa nije napravilo u regiji Istok unazad nekoliko godina,
 • loša gospodarska situacija u regiji odražava se financijski na sve klubove.

Zaključak je da se liga završila isključivo zbog entuzijazma klubova i prema saznanjima liga je završena bez dugova prema HNS-u (kotizacije) ili prema službenim osobama za koje se smatra da su takse previsoke za rang natjecanja i način na koji obavljaju svoj posao. Smatra se da je regija Istok dobila osam (8) uredno vođenih klubova koji mogu ispoštovati sve što se od njih traži što su i dokazali u protekloj sezoni. Uz uredno vođenu ligu i pravovaljane informacije o troškovima i sustavu natjecanja smatra se da bi liga u regiji Istok mogla i rasti, a zainteresiranih klubova ima.
Dario Skender, gost na Plenumu dao je svoj zaključak. Povjerenik natjecanja bi trebao biti tehnička osoba koja će voditi sustav natjecanja te biti na usluzi klubovima. Također Povjerenik natjecanja je poveznica između klubova i nadležne Komisije i HNS-a. Ova sezona je završena i treba se okrenuti prema naprijed. Hvale je vrijedna inicijativa u kojoj su se klubovi sami okupili i pokazali da žele ići prema naprijed te da sada predlože svoje ljude za koje smatraju da bi odrađivali ove poslove kako spada. Sama situacija nije previše dobra nigdje, a u Slavoniji je među težima zbog gospodarske situacije, no treba predložiti načine za poboljšanje i vidjeti gdje se možemo naći s nadležnim Županijskim nogometnim savezom, Komisijom i HNS-om.

3. Donošenje prijedloga Komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku prema članku 31. Statuta HNS-a

Prema članku 31. Statuta HNS-a klubovi predlažu promjenu u vodstvu lige za sljedeću sezonu.
Za Povjerenika natjecanja predložen je Igor Vidović iz Slavonskog Broda koji je također prisustvovao sjednici kao gost te je se okupljenim klubovima predstavio. Drugih prijedloga za povjerenika natjecanja nije bilo te se pristupilo glasanju gdje je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Za Disciplinskog sudca predložen je Igor Kokanović iz Slavonskog Broda te je nakon kraće rasprave prijedlog također jednoglasno prihvaćen.

4. Zajedničko priopćenje klubova 2. HMNL – Istok Komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja lige

Klubovi koji su sada prilično stabilni žele da se samo funkcioniranje klubova ovako nastavi. Također smatraju da liga na regiji Istok ima perspektive još više rasti i razvijati se no pri tome je potrebno nekoliko preduvjeta kao npr.:

 • S obzirom na gospodarsku situaciju u regiji za koju klubovi nisu krivi i na nju ne mogu utjecati općenito je potrebna veća pomoć klubovima. Prvoligaški klubovi su tijekom sezone dobili 20 lopti više kvalitete dok su drugoligaški klubovi dobili 5 lopti niže kvalitete što smatramo da nikako nije adekvatna pomoć niti poticaj za razvoj. Baš vezano za razvoj futsala orijentirajmo pomoć prema mlađim kategorijama u kojima Istok ima posebno uspjeha te se obavezno kvalificiramo među četiri najbolje momčadi u Hrvatskoj u juniorima i kadetima. Pomoć recimo u kotizacijama za mlađe kategorije, taksama za sudce i/ili opremanju mlađih kategorija tijekom sezone bi bilo adekvatna pomoć.
 • Kako bi se svi zajedno razvijali, a našu djecu učila i razvijala u smjeru kako bi to trebalo biti, potrebna je i edukacija trenera. Trenerske licence su nam nedostižne zbog udaljenosti održavanja, načina održavanja predavanja i visine naknada za akademije stoga bi i u tom smjeru željeli da se razmisli o recimo provođenju edukacije na području naše regije jer zainteresiranih osoba ima samo im je trenutni oblik izvođenja preskup, previše udaljen i vremenski nemoguć za pohađanje. Nekakva izvanredna nastava (petak navečer, subota i nedjelja), na području regije Istok uz subvencije HNS-a za razvoj futsala u regiji bi bila održiva i broj ljudi koji bi pohađali takvu akademiju sigurno bi bio zadovoljavajući.
 • Uz dobro vođenje lige osobe koja je skroz u futsalu razmisliti od možebitnim sponzorima lige. Bolje i transparentno vođenje lige dovelo bi do većeg medijskog praćenja, a samim time i veće popularnosti futsala i lige te nas zanimaju informacije u kojem smjeru i na koji način bi se moglo izvoditi sponzoriranje same lige.
 • Prijedlog je da se održava više seminara za sudce na području regije Istok kako bi se i sami sudci educirali i kako bi broj sudaca na području regije Istok bio zadovoljavajući. Dokle god nemamo adekvatno suđenje u regiji takse za suđenje su previsoke i trebale bi biti manje te se izražavati u brutu. Sudce nitko u regiji Istok ne kontrolira, a prigovori klubova sa ili bez snimke se ne uzimaju u obzir stoga tražimo da se sve to počne ispravljati. Također putni troškovi za službene osobe trebaju biti umanjeni na maksimalno 1,70 kn/km.
 • Za vodstvo lige želimo ljude koji će zaista odrađivati svoj posao, a mislimo da je dobar smjer u kojemu će klubovi sami izabirati vodstvo lige ukoliko ono ne zadovoljava svoju namjenu. Od vodstva lige, posebno povjerenika natjecanja očekujemo da se sve stvari iz točke dva dnevnog reda ovog zapisnika isprave i da možemo pravodobno komunicirati s vodstvom lige, a da nam informacije i pravilnici lige i HNS-a budu dostupni već na upit svom povjereniku.
 • Prilikom odlučivanja nadležne Komisije o novim smjernicama vezanim za futsal, a posebno za 2. Hrvatske malonogometne lige predlažemo da se provedu adekvatne analize stanja i u dogovoru s klubovima donesu daljnje odluke, a ne kao i do sada samoinicijativno bez uvida u stanje.
 • Prijedlog za nižu kotizaciju klubovima koji rade s djecom na području regije “Istok” (juniori i kadeti) na 1000,00 kn uz uvrijet da na području, tj. gradu ili općini iz koje se akademija, odnosno klub javlja ne postoji razvijeni futsal klubovi. Pod razvijene futsal gradove i/ili općine smatramo gradove i/ili općine u kojima se klubovi osim rada s djecom već tradicionalno ili tijekom proteklih godina natječu ili su se natjecali u 2. HMNL – Istok ili 1. HMNL sa seniorskim sastavom. Klubovi koji su suspendirani iz nekog razloga u seniorskom natjecanju, a imaju pravo i žele se nastaviti natjecati u mlađim dobnim skupinama plaćaju puni iznos kotizacije, 5000,00 kn. Ako akademija ne može ispoštovati ove uvijete i pri tom prikazati točnost njihovih tvrdnji traženim potvrdama kotizacija je i za njih 5000,00 kn. Potvrde koje bi se zahtijevale su Potvrda od nadležnog nogometnog saveza da se u toj sredini (grad, općina) ne natječe ili se nije natjecao u proteklih 5 godina sa seniorima u 1.HMNL ili 2. HMNL – Istok te naravno potvrdu da klubovi koji se žele natjecati u ligi mladeži (juniori i kadeti) imaju najam u adekvatnoj dvorani u kojoj bi se natjecanje moglo provoditi uz rješenje nadležnih institucija da je klub/akademija pravno osnovane.

5. Različito

Podsjetilo se klubove da do početka sljedeće sezone ima oko 5 mjeseci te da se već sada počnu pripremati za sljedeću sezonu na organizacijskom i financijskom planu kao i da se na vrijeme počnu uzimati termini u dvoranama kako bi spremni dočekali sezonu. Također dana je napomena gosta, Daria Skendera da se prijave za natjecanja dostave u predviđenom roku koji će se donijeti na IO HNS-a te da klubovi koji imaju zaostatke u plaćanjima kotizacija ili službenih osoba neće se moći ni prijaviti za natjecanje u sljedećoj sezoni.

 

Završeno u 21,40 sati.

Zapisničar:
Mladen Crnaić

Ovjerovitelj zapisnika:
1. Tomislav Vlaović
2. Hrvoje Wdovjak

O nama Jerko Šimac

avatar
Rođen 1980.godine u Splitu. Novinar CROfutsal magazina od 2007.godine, od 2013.godine glavni urednik portala.

Moglo bi vas zanimati

Dobovec prvak; Kujtim Morina pokorio Sloveniju!

Dobovec Pivovarna Kozel novi je prvak Slovenije! Momčad Kujtima Morine u odlučujućoj je petoj utakmici …

Split Tommy rutinskom pobjedom nad Crnicom na korak do finala!

U prvom susretu polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske, Split Tommy je ostvario očekivanu pobjedu protiv …